ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนคุณภาพชั้นนำ  คุณธรรมนำความรู้  มุ่งสู่มาตรฐานสากล      บนพื้นฐานความเป็นไทย  ร่วมใจทุกภาคส่วน

Anuban Phitsanulok School is the top quality school where emphasizes on morality beyond knowledge the World Class Standard School and on the basis of Thai tradition including all sectors in the organization

ปรัชญา    

เราปรารถนารอยยิ้มจากนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน

ด้วยทีมงานที่มีความสุข

We do hope th see your smile to our happiness teamwork