เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
เพลงอนุบาลรำลึก
 
ดอกนกยูง บานเด่น เดือนเมษา

สดุดตา ดอกใบ แผ่ไพศาล

นั่นแหละคือ สัญลักษณ์ อนุบาล

ดอกแสดเด่น ชูก้าน เขียวขจี

เรานี้ดัง พี่น้อง ปองรักใคร่

สามัคคี ร่วมใจ กันเต็มที่

รักกันไว้ ด้วยน้ำใจ แหละไมตรี

จากไปแล้ว ก็ยังมี ใยสัมพันธ์

คราใด เห็นดอก นกยูงบาน

ถือเป็น สัญญาน กู่เรียกขวัญ

อนุบาล อนุบาล จะรักกัน

รักกันมั่น รักกั่น นิรันดร
 
(ซ้ำทั้งหมดอีกครั้ง)

----------------------------------------------------------------------------
MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.22 MB
เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงมาร์ชอนุบาล
 
พวกเราเด็กอนุบาลฯ 

แสนสราญชื่นบานหทัย 

เมื่อยามเรียนพากเพียรกันไป 

มีวินัย ขยัน มั่นสังวรณ์ 

ตั้งใจ มั่นศึกษา ใฝ่หาวิชา ไม่อาทร 

คุณครูผู้สั่งสอน ศิษย์กราบวอนที่กรุณา 

(เริ่มซ้ำ 1 รอบ) ยามเรียนเราหัดเขียนอ่าน
 
ยามทำงาน บากบั่น ใฝ่หา 

เมื่อถึงคราว แข่งขันกีฬา 

ไม่ยอมน้อยหน้า เกรงกลัวผู้ใด  

พวกเรา เด็กอนุบาล
 
ขอกราบกราน คุณครูด้วยใจ
 
รักสถาบัน ยึดมั่นเรื่อยไป
 
จากหัวใจเด็กอนุบาล
 
 
(ซ้ำอีกครั้ง)

----------------------------------------------------------------------------
MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.76 MB