ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเขียนใบงาน "โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ปี 2563 การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน"

กิจกรรมการเขียนใบงาน "โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ปี 2563 การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน" กลุ่มนักเรียนที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ 5 ต่อครัวเรือน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก


โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2563,15:31   อ่าน 1671 ครั้ง