ABPL ประชาสัมพันธ์
เรียนเชิญนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรและศิลจาริณี และงานกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2565,14:48   อ่าน 14 ครั้ง