ผู้บริหาร

นายธีระ อ่ำพูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
กลยุทธ์สถานศึกษา
เป้าหมายของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจของสถานศึกษา
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
บุคลากร/นักเรียน
เกียรติคุณของโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการศึกษาของ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกดีเพียงใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/12/2012
ปรับปรุง 01/08/2014
สถิติผู้เข้าชม 350905
Page Views 647423
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ช่วยครูห้องเรียน M.E.P (อ่าน 47) 18 ก.ค. 57
การประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การเตรียมการมาศึกษาดูงานของคณะครู สพป.ขอนแก่น เ (อ่าน 41) 09 ก.ค. 57
บรรยากาศ การสอบคัดเลือกรอบเพชร คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 74) 09 ก.ค. 57
บรรยากาศ การแนะนำครูใหม่ รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (อ่าน 52) 09 ก.ค. 57
บรรยากาศ งานมหกรรม สร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน (อ่าน 48) 09 ก.ค. 57
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ดำเนินการปรับปรุง ปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียนหลังใหม่ (อ่าน 39) 09 ก.ค. 57
คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ได้มอบเทียนจำนำพรรษา ให้กับโรงเรียน ใน 10 โรงเรียน (อ่าน 29) 09 ก.ค. 57
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ช่วยครูห้องเรียน M (อ่าน 37) 07 ก.ค. 57
ห้องเรียนพิเศษ MEP จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี (อ่าน 19) 06 ก.ค. 57
ประกาศ จากผู้อำนวยการโรงเรียน นายธีระ อ่ำพูล เรื่อง มอบเทียนจำนำพรรษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก (อ่าน 32) 29 มิ.ย. 57
สวนสุขภาพเด็กเล็ก สนามเด็กเล่นหญ้าเทียม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 26) 29 มิ.ย. 57
คุณครูเจริญ ยอดเพชร บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ สอน วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 สสวท (อ่าน 27) 29 มิ.ย. 57
กิจกรรมนั่งรถราง เที่ยวชม ศึกษาสถานที่สำคัญของ จังหวัดพิษณุโลก นักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 1.1 และ 2.1 (อ่าน 25) 29 มิ.ย. 57
นักเรียนในโครงการห้องเรียนสองภาษา MEP โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ชนะการประกวดการแข่งขันภาษาไทย (อ่าน 28) 29 มิ.ย. 57
บรรยากาศ คณะครูโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ศึกษาดูงานอาเซีย (อ่าน 25) 29 มิ.ย. 57
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ติดตามกิจกรรม "วงล้อเด็กดี" (อ่าน 63) 06 มิ.ย. 57
นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดโครงการ สร้างบ้าน สร้างเด็กดีสู่สังคม (อ่าน 31) 06 มิ.ย. 57
บรรยากาศ ประชุมคณะกรรมการห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ครั้งที่ ๑ (อ่าน 40) 06 มิ.ย. 57
นัดหมายกำหนด การประชุมผู้ปกครองนักเรียนสายชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 216) 05 มิ.ย. 57
นัดหมาย การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ตามโครงการสายใยสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 370) 04 มิ.ย. 57
ประกาศแจ้ง ท่านผู้ปกครอง เรื่อง หยุดทำการเรียนการสอนในวันที่ ๒๓ -๒๕ พ.ค. ๒๕๕๗ (อ่าน 636) 22 พ.ค. 57
การอบรมกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เครื่องบิน เครื่องร่อน นักบินน้อย สพฐ. (อ่าน 48) 14 พ.ค. 57
บรรยากาศ ผอ.ธีระ อ่ำพูล ปฐมนิเทศน์นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู จาก มรภส. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 59) 14 พ.ค. 57
บรรยากาศ ประชุม กรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 38) 14 พ.ค. 57
ผลการแข่งขัน กิจกรรมศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคเหนือ (อ่าน 52) 14 พ.ค. 57
บรรยากาศ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม เข้าค่ายเสริมประสบการณ์จากทางห้องศูนย์ วิทย์-คณิต (อ่าน 92) 08 พ.ค. 57
ประกาศ แจ้งท่านผู้ปกครอง ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ทุกท่าน เรื่องนัดหมายการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 106) 08 พ.ค. 57
กำหนดการ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม นักเรียนห้องวิทย์-คณิต ชั้น ป.6.2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 146) 03 พ.ค. 57
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูสอนวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง (อ่าน 241) 08 เม.ย. 57
หัวหน้าโครงการและครูโครงการ MEP. ระดับปฐมวัย เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ที่ประเทศฮังการี (อ่าน 260) 08 เม.ย. 57
ประกาศผลการจัดห้องเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 8988) 05 เม.ย. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าห้องเรียนวิทย์-คณิต ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 3000) 25 มี.ค. 57
ประกาศผลการเรียน ในระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ แบบรายชั้น อย่างไม่เป็นทางการ คลิก (อ่าน 7890) 18 มี.ค. 57
ผลการสอบ o-net คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม 8 คน 95 คะแนน 15 คน 90 คะแนนจำนวน 25 คน (อ่าน 814) 17 มี.ค. 57
ปฏิทินปฏิบัติงานของครู ช่วงเดือนมีนาคม - ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 ของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 931) 17 มี.ค. 57
บรรยากาศ บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกร่วมใช้สิทธิ์การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชก (อ่าน 156) 02 มี.ค. 57
บรรยากาศ การแห่ขบวนถ้วยสมเด็จพระเทพฯ กับ เทศบาล ต.หัวรอ ในงาน กีฬาทุ่งหัวรอสัมพันธ์ (อ่าน 117) 02 มี.ค. 57
โครงการทดสอบความรู้ ของรร.เฉลิมขวัญสตรี Pre-Test (อ่าน 285) 02 มี.ค. 57
บรรยากาศ การรับสมัครนร.อนุบาล 1 และ รายงานตัวนักเรียนห้อง mep (อ่าน 268) 02 มี.ค. 57
ขอเเสดงความเสียใจต่อครอบครัวแสงบุดดี ต่อการจากไปของ คุณครูสุวิมล แสงบุดดี ครูผู้สอนระดับชั้น ป.2 (อ่าน 431) 26 ก.พ. 57

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 หมู่ที่ 4 ถนนพิษณุโลก-แควน้อย  ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร.0-5532-2680