ABPL ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 65
การแข่งขันคณิตศาสตร์ยอดเพชร
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 65
ค่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 65
โครงการพัฒนาคน ตลอดช่วงชีวิต "เด็กปฐมวัย"
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 65
ต้อนรับคณะติดตาม เครือข่ายมูลนิธิยุวฑูตความดี
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 65
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาอนุบาล เทศบาลนครพิษณุโลกครั้งที่ ๑๗
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 65
วัคซีนชีวิต ปลูกจิตสำนึกที่ดี 190865
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 65
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 65
กิจกรรมถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ครูปฐมวัยเชิงสมรรถนะ
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 65
วัคซีนชีวิต ปลูกจิตสำนึกที่ดี ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 65
กิจกรรมเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนาและกิจกรรมจิตอาสา ระดับปฐมวัย
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 65
พิธีถวายราชสดุดี วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 65
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 65
โครงการอนุรักษ์ภาษาไทย ใส่ใจวันสำคัญ
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 65
วัคซีนชีวิต ปลูกจิตสำนึกที่ดี
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 65
แสดงความยินดี นายสุรินทร์ มั่นประสงค์
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 65
ถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 65
สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปั ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 65
วัคซีนชีวิต ปลูกจิตสำนึกที่ดี
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 65