ABPL ประชาสัมพันธ์
การสอบ RT (Reading Test) ป.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 65
พิธีลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์โดยเร็ว
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 65
พิธีพระราชทานเพลิงศพของคุณแม่มะลิ สุวรรณศรี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ณ วัดโพธิญาณ
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 65
ประเมินครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) และโรงเรียนบ้านบึงกระดาน จังหวัดพิษณุโลก
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 65
โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมการศึกษาจังหวัดพิษณุโลกในรูปแบบ “ สภากาแฟ : การศึกษาเมืองสองแคว ” ครั้งที่ 2
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 65
Fantastic Festival English Camp 2565
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 65
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานศพของคุณแม่มะลิ สุวรรณศรี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 65
พิธีประกาศเกียรติคุณ มอบครุยปริญญาบัตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และพิธีมุทิตาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 65
กีฬาสีอนุบาลพิษณุโลก ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 65
การแข่งขันศิลปหัตกรรม ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 65
เปิดพิธีโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 65
จัดเตรียมสถานที่โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 65
123 ปี JB Run เดินวิ่งการกุศล
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 65
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 65
การฝึกซ้อมโครงการบรรพชาสามเณรและศีลจาริณี ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 65
ตรวจสุขภาพฟัน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 65
เรียนเชิญนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรและศิลจาริณี และงานกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 65
โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ในรูปแบบ “สภากาแฟ การศึกษาเมืองสองแคว”
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 65