ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางคณิตศาสตร์ Singapore and Asian Schools Math Olympiads (SASMO) 2023
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนเสริมทักษะวิทย์-คณิต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนเสริมทักษะวิทย์-คณิต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เรื่อง การรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 66
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินความพร้อมเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเียนพิเศษ Mini English Program (MEP)
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบคัดเลือกห้องเรียนเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบคัดเลือกห้องเรียนเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP.
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 66
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ประจำปีการศึกาา 2565 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 66
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการสอบแข่งขันทางคณิตศาสตร์ American Mathematics Olympiad (AMO) 2022
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 65
ประกาศผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ยอดเพชร (คะแนนรายบุคคล)
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 65
ประกาศผลการสอบข่งขันคณิตศาสตร์ยอดเพชร รอบเขตพื้นที่
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ยอดเพชร ประเภทเขตพื่นที่ (สพป.พิษณุโลก เขต 1)
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน คณิตศาสตร์ยอดเพชร (รอบทั่วไป)
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 65
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูห้องเรียน MEP
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ผู้ช่วยครูห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 65
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 65
ขั้นตอนเรียมตัวเข้าสอบ การสอบชิงแชมปฺการคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 65