ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการสอบแข่งขันทางคณิตศาสตร์ American Mathematics Olympiad (AMO) 2022
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 65
ประกาศผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ยอดเพชร (คะแนนรายบุคคล)
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 65
ประกาศผลการสอบข่งขันคณิตศาสตร์ยอดเพชร รอบเขตพื้นที่
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ยอดเพชร ประเภทเขตพื่นที่ (สพป.พิษณุโลก เขต 1)
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน คณิตศาสตร์ยอดเพชร (รอบทั่วไป)
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 65
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูห้องเรียน MEP
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ผู้ช่วยครูห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 65
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 65
ขั้นตอนเรียมตัวเข้าสอบ การสอบชิงแชมปฺการคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 65
การสอบแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หรือ การสอบ Learn and Play วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 65
เครื่องแบบนักเรียน ชาย-หญิง ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 65
ระเบียบโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ว่าด้วย กำหนดแบบทรงผมของนักเรียน
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางคณิตศาสตร์ Singapore and Asian Schools Math Olympiads (SASMO) 2022
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการห้องเรียนเสริมทักษะวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนเสริมทักษะวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อม นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP. ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 65
การรับนักเรียนใหม่เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 65
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 65
ประกาศผลการสอบแข่งขันทางคณิตศาสตร์ American Mathematics Olympiad (AMO) 2021
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 64